KYSY LISÄÄ

Digikamera ja videokamera

Valokuvaaminen 

Tekijänoikeus koskee myös valokuvia. Jos valokuva on itsenäinen ja omaperäinen, ei vain tekninen suoritus, valokuva luetaan teokseksi ja se saa tekijänoikeussuojaa teosvalokuvana. Vaatimattomammat valokuvat, joissa luova panos on vain vähäinen, saavat jonkin verran kapeampaa lähioikeussuojaa.

Tekijänoikeus valokuvaan kuuluu kuvan ottajalle, ei kuvan kohteelle tai valokuvan kopiokappaleen omistajalle. Valokuvan tallentaminen esimerkiksi omalle www-sivulle tai koulun intranetiin edellyttää siis kuvan ottajan luvan. Jos kuvassa on tunnistettavia henkilöitä, kuvan julkaisemiseen tarvitaan myös kuvassa esiintyvien henkilöiden luvat.

Videokuvaaminen

Kouluissa tehdään paljon erilaisia videoprojektitöitä. Oppilaat esimerkiksi kuvaavat itse tekemiään esityksiä tai koostavat muiden tekemästä aineistosta oman videon. Kun tehdään video itse tehdystä materiaalista, syntyy tekijänoikeus kaikille, jotka työtä ovat tehneet: kuvaajalle, käsikirjoittajalle, näyttelijälle, leikkaajalle jne.

Jos video koostetaan jo olemassa olevasta materiaalista, kuten kuvista, videoista, musiikista jne., tarvitaan niiden käyttöön yleensä lupa. Omaan yksityiseen käyttöön on mahdollista tehdä erilaisia videoita ilman lupaa, mutta oppitunnilla tai kerhotoiminnassa tehtävä videoprojektityö ei ole yksityistä käyttöä.

Jos teosta muuntelemalla luodaan kokonaan uusi itsenäinen ja omaperäinen teos, joka ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen, on kysymys tekijänoikeuslain sallimasta vapaasta muuntelusta.

Musiikin liittäminen videoon on synkronointia ja edellyttää luvan. Musiikin tallentamislupia voi hankkia Teostosta ja Gramexista.

Esitysten tallentaminen 

Puheiden sekä musiikki- ja näyttämöesitysten taltioimiseen tarvitaan useimmiten sekä tekijän että esittäjän lupa.

Oppilaiden tai opettajan esityksen tilapäiseen tallentamiseen ei tarvita lupaa. Tätä tallennetta voi käyttää tilapäisesti opetuksessa, mutta ei muuhun tarkoitukseen. Esimerkiksi tilapäisesti tallennetun musiikkiesityksen voi esittää oppitunnilla.