KYSY LISÄÄ

Esitystaulu ja dokumenttikamera

Interaktiivista esitystaulua saa käyttää opetuksessa muun aineiston kuin elokuvien ja näytelmäteosten esittämiseen. Esimerkiksi internetsivuja tai dokumenttikameran kautta heijastettuja oppikirjan sivuja saa luokassa tarkastella esitystaulun avulla.

Kopioston kopiointiluvalla saa myös tallentaa dokumenttikameran avulla näytettyä aineistoa tietokoneen tai dokumenttikameran muistiin ja käyttää aineistoa myöhemmin uudelleen. Kopioimaansa tai tallentamaansa aineistoa saa myös jakaa suljetun verkon kautta oppilaille tai liittää osaksi omaa esitystään.

Käytettäessä dokumenttikameraa teosten esittämiseen, valmistuu tietokoneen muistiin väliaikaisia kopioita (tekninen välikopio). Niillä ei kuitenkaan ole tekijänoikeudellista merkitystä niin kauan kun on kyse opetuksessa tapahtuvasta, laissa nimenomaan sallitusta teosten esittämisestä.

Tekijänoikeuslaki määrittelee teosten esittämisen opetuksen yhteydessä, esimerkiksi interaktiivisella taululla, julkiseksi esittämiseksi. Opetuksessa saa esittää julkisesti muita teoksia kuin elokuva- ja näytelmäteoksia. Elokuvien ja näytelmien esittämiseen opetuksessa tarvitaan lupa.

Opettaja kuvaa oppikirjan sivun dokumenttikameralla ja esittää sen oppilaille interaktiivisella taululla. Opettaja ei tallenna kuvaamaansa sivua. Tarvitaanko tähän lupa?

Lupaa ei tarvita. Opettajan dokumenttikameralla valmistama kappale on väliaikainen kopio, jonka saa esittää interaktiivisella taululla opetuksessa.

Opettaja kuvaa oppikirjan sivun dokumenttikameralla ja esittää sen oppilaille interaktiivisella taululla. Opettaja tallentaa kuvaamansa sivun tietokoneelle myöhempää käyttöä varten. Tarvitaanko tähän lupa?

Kyllä, lupa tarvitaan. Opettajan tallentama oppikirjan sivu ei ole väliaikainen kopio, joten hän tarvitsee sen valmistamiseen erillisen luvan. Kopioston kopiointiluvalla opettaja voi tallentaa dokumenttikameralla kuvaamansa sivun myöhempää käyttöä varten.